نحوه عملکرد کوره القایی

کوره القایی یکی از انواع کوره‌های حرارتی است که جهت گرم کردن انواع فلزات و ذوب کردن آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. تفاوت اصلی عملکرد کوره القایی با سایر کوره‌های حرارتی در روش ایجاد گرمایش است. در این کوره‌ها از سیستم گرمایش القایی برای ایجاد دمای ذوب در فلزات گوناگون استفاده می‌کنند. اگر می‌خواهید با …