کوئنچ چیست؟

استفاده از عملیات حرارتی روشی محبوب برای تغییر خواص مکانیکی فلزات سخت است. قابلیت ایجاد تغییر در میزان سختی، سفتی و مقاومت فلز راهی عالی برای افزایش سازگاری فلز با نیازهای مختلف است. این کار باعث تغییر در خصوصیات شیمیایی فلز نخواهد شد. روش‌های مختلفی برای عملیات حرارتی وجود دارد که یکی از معروف‌ترین آن‌ها …