عملیات آنیلینگ فلزات چیست؟

آنیلینگ یک عملیات حرارتی است که به منظور افزایش شکل‌پذیری و همچنین کاهش سختی فلزات انجام می‌شود. این فرایند باعث تغییر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی فلزات شده و کارایی آن‌ها را بیشتر خواهد کرد. عملیات آنیلینگ شامل گرم کردن ماده تا نقطه‌ای بالاتر از دمای تبلور مجدد و سپس خشک کردن آن می‌شود. چنینی کاری …