آشنایی با ویژگی‌های کوره فورج

کوره فورج یا کوره پیش‌گرم، نوعی کوره القایی است که در صنایع گوناگون کاربرد دارد. این کوره‌ها بیشتر در صنایعی که نیازمند آهنگری فلزات است؛ به‌کار می‌روند. در واقع زمانی که فلز باید به درجه حرارت مشخصی برسد تا بتوان کار آهنگری را روی آن انجام داد، کوره فورج کارایی پیدا می‌کند. کوره فورج یکی …