روغن سختکاری فلزات و کاربرد آن چیست؟

روغن سختکاری فلزات یک سیال خنک کننده است که در صنایع مختلفی همچون صنایع نظامی، فولاد و خودروسازی و در زمینه عملیات حرارتی قطعات فلزی کاربرد دارد. در سخت کاری، قطعات فلزی طی عملیات حرارتی در کوره‌ القایی، به اصطلاح سخت می‌شوند. در ادامه ضمن تعریف روغن سختکاری فلزات و کاربردهای آن، از اهمیت این …