آشنایی با انواع کوره‌ های حرارتی

کوره‌ های حرارتی با هدف گرم و سرد کردن انواع فلزات و آلیاژهای آن‌ها در حالت جامد مورد استفاده قرار می‌گیرند. این کار به صورت زمان‌بندی شده انجام می‌شود و از طریق این عمل که به آن عملیات حرارتی گفته می‌شود به خواص مطلوب در فلزات گوناگون دست می‌یابند. یک کوره حرارتی باید توانایی کنترل …