گارانتی و خدمات پس از فروش

گارانتی و خدمات پس از فروش

کلیه دستگاههای شرکت کنترل سوئیچ شامل “۱ سال گارانتی” و “۱۰ سال خدمات پس از فروش” می باشد.