گالری کوره بریزینگ

به اتصال دو قطعه فلزی که با یک فیلر غیر فلزی مانند آلیاژهای مس، نقره، قلع و سرب به همدیگر جوش می‌شوند؛ فرایند بریزینگ می‌گویند. در کوره بریزینگ فرایند کار به این صورت است که فیلر نسبت به فلزات اصلی زودتر ذوب شده و قطعات را به هم متصل می‌کند. برای مشاهده ویدیوهای مربوط به کوره القایی بریزینگ اینجا کلیک کنید..

ویدیو های مربوط به سفارشات مشتریان در منوی ویدیوها قابل مشاهده می باشد.