گالری کوره آنیلینگ

به انواع کوره القایی که فلزات خروجی از اعمال عملیات حرارتی بر آن‌ها با سختی کم و انعطاف پذیری بالا همراه است؛ کوره القایی آنیل گفته می‌شود. این نوع کوره ها بر اساس دمای مورد نیاز، شیوه سرد کردن و ساختار فلزات در انواع مختلفی ارائه می‌شوند. فراموش نکنید که فرایند کار در کوره آنیل با توجه به آلیاژ نوع فلز متفاوت است.

به عبارتی آنیلینگ (Annealing) یک عملیات است که منجر به تغییر خواص و ظاهر مواد می‌شود. عملیات مذکور در سه مرحله گرم کردن فلز، تداوم در دمای ثابت مرحله قبل برای مدتی و در نهایت سرد کردن است.

 
ویدیو های مربوط به سفارشات مشتریان در منوی ویدیوها قابل مشاهده می باشد.