ویدیو درز جوش لوله

کوره درز جوش یکی از محصولات پرفروش شرکت کنترل سوییچ است که به شیوه ترانزیستوری جهت خطوط جوش لوله‌ها استفاده می‌شود. ویدیوهای این بخش مربوط به کوره القایی درز جوش است که روی پروژه‌های واقعی از آن‌ها استفاده شده است.