۰
مشتریان خارجی
۰
مشتریان همیشگی
۰
سفارشات مشتریان

مشتریان محترم شرکت کنترل سوییچ

(لازم به ذکر است که در این لیست تنها به برخی از عملکردهای کنترل سوئیچ اشاره شده است)

 • شرکت دانش بنيان علم گستران صنعت آرتا
 • تولیدی شیردل | یک دستگاه
 • تولیدی فقانی | یک دستگاه
 • تولیدی پیرعلی | یک دستگاه
 • شرکت گسترش ارتباط بهداد
 • کارگاه توليدی صنعتی محمدي
 • دانشگاه صنعتی اراک | تک فاز 
 • شرکت توربو کمپرسور تک خاورميانه
 • تولیدی افتخاری | یک دستگاه
 • کارگاه توليدی صنعتی صالح
 • کارگاه توليدی صنعتی ميرزايی
 • شرکت بوتان 
 • کارگاه توليدی صنعتی کريمی
 • کارگاه توليدی صنعتی جارچی
 • کارگاه توليدی صنعتی علميه
 • تولیدی ریاضی | یک دستگاه
 • شرکت اسکو | عمليات بريزينگ
 • کارگاه توليدی صنعتی لواسانی
 • کارگاه تولیدی مهری
 • شرکت دیسک پل
 • شرکت آذر کنترل 
 • شرکت گاز کنترل
 • ایمن ساز شعله 
 • فدک
 • شرکت پارس کنترل
 • شرکت قطعات خودرو حسینی
 • شرکت آشوری
 • شرکت تولیدی حسین
 • کارگاه توليدی مومن زاد
 • کارگاه توليدی صنعتی مرتضی
 • کارگاه توليدی صنعتی باقری
 • کارگاه توليدی طباطبایی 
 • شرکت کیمیا افراز زاگرس
 • شرکت آریا سپند 
 • کارگاه توليدی آشوری
 • پارت تلبان کیمیا
 • شرکت تراکتورسازی تبريز
 • تولیدی غفاری
 • شرکت خیرات الزاب
 • کارگاه توليدی صنعتی فتحی
 • شرکت طراحی مهندسی کلاهی
 • تولیدی نجمی 
 • تولیدی تاتلاری 
 • شرکت فراساز دیجیتال 
 • شرکت پلاتین پارسیان 
 • شرکت پلاتین پارسیان
 • شرکت آذر کار خراسان
 • شرکت تولیدی محسن
 • ایران نقره مهر 
 • شرکت بهین فولاد آتی گستر
 • شرکت پارس فلز
 • شرکت نوين مس
 • کارگاه توليدی صنعتی نقی زاده
 • کارگاه توليدی صنعتی رموک
 • کارگاه توليدی صنعتی نجاتی
 • کارگاه توليدی صنعتی طهماسبی
 • کارگاه عباسی
 • کارگاه تولیدی صنعتی بیرامی
 • شرکت کارنیک 
 • شرکت معین صنعت 
 • تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی نوروزی فورمینگ 
 • شرکت مهندسی کارنیک 
 • تولیدی برادران فتحی
 • شرکت ایران پتک
 • تولیدی قربانپور  
 • تولیدی اسدزاده
 • شرکت هدایت دقیق سامانه
 • شرکت یدک قالب ساز زنجان
 • شرکت الماس صنعت
 • شرکت رول محور سامان 
 • تولیدی یغمایی پور | کوره القایی ۱۲۰kw 
 • شرکت قطعات محوری خراسان 
 • کارگاه توليدی صنعتی فولادگر
 • شرکت توليدی صنعتی ساوا
 • شرکت تولیدی تحقیقاتی ایکاد 
 • شرکت ماشين کاران اراک
 • شرکت صنعت کار درخشان خراسان
 • کارگاه صنعتی عابدی
 • کارگاه صنعتي نجاتی
 • کارگاه توليدی شکری
 • کارگاه تولیدی صنعتی سراج
 • کارگاه تولیدی صنعتی بیرامی
 • کارگاه توليدی سلوکی
 • شرکت ريزان فلز طوس
 • شرکت مشهد کرپی
 • شرکت مشهد فورجينگ
 • شرکت فورج محمودی
 • تولیدی علی محمدی 
 • تولیدی جهان اشرفی
 • تولیدی سیفی
 •  شرکت هايکو
 • شرکت قطعات محوری خراسان 
 • تولیدی افشار 
 • تولیدی گازران 
 • شرکت صنايع دستی رضايی
 • شرکت فورجينگ