مشتریان

۵۰۰

سفارشات مشتریان

۲۳۵

مشتریان همیشگی

۴۷

مشتریان خارجی

رزومه ی مختصری ازبرخی مشتریان سال ۹۷ کنترل سوئیچ
(لازم به ذکر است که در این رزومه فقط به صورت کلی به برخی از عملکردهای کنترل سوئیچ اشاره شده است)

✅شرکت فورجينگ | دستگاه کوره القايي ۳۰۰kw| عمليات فورمينگ لوله
✅شرکت خیرات الزاب | ۴ دستگاه کوره القایی ۵۰kw | عملیات فورجینگ
✅شرکت صنايع دستي رضايي | دستگاه کوره القايي ۲۵۰kg| عمليات ذوب مس
✅شرکت هايکو | دستگاه کوره القايي ۱۶۰kw| عمليات سختکاري
✅شرکت ماشين کاران اراک | دستگاه کوره القايي ۱۲۰kw| عمليات فورجينگ تونلي
✅شرکت قطعات محوري خراسان | اُورحال دستگاه کوره القايي ۱۶۰kw| عمليات سختکاري
✅شرکت قطعات محوري خراسان | اُورحال دستگاه کوره القايي ۱۲۰kw| عمليات سختکاري
✅شرکت مشهد کرپي | دستگاه کوره القايي ۱۲۰kw| عمليات فورجينگ
✅شرکت مشهد فورجينگ | دستگاه کوره القايي ۱۲۰kw| عمليات فورجينگ
✅شرکت فورج محمودي | دستگاه کوره القايي ۱۲۰kw| عمليات فورجينگ
✅شرکت توليدي صنعتي ساوا | دستگاه کوره القايي ۱۲۰kw| عمليات آنيلينگ
✅شرکت ريزان فلز طوس | دستگاه کوره القايي ۱۲۰kw| عمليات فورجينگ
✅شرکت صنعت کار درخشان خراسان | دستگاه کوره القايي ۱۲۰kw| عمليات فورجينگ تونلي
✅شرکت بهین فولاد آتی گستر| دستگاه کوره القايي ۸۰kw | عملیات فورجینگ
✅شرکت پارس فلز | دستگاه کوره القايي ۸۰kw| عمليات فورجينگ
✅شرکت نوين مس | دستگاه کوره القايي ۸۰kw| عمليات فورجينگ
✅شرکت تراکتورسازي تبريز | اُورحال دستگاه کوره القايي ۴۰kw | عمليات سختکاري
✅شرکت اسکو | دستگاه کوره القايي ۳۰kw | عمليات بريزينگ
✅شرکت توربو کمپرسور تک خاورميانه | دستگاه کوره القايي ۱۰kw| عمليات سختکاري
✅شرکت گسترش ارتباط بهداد | دستگاه کوره القايي ۷kw| عمليات بريزينگ
✅شرکت دانش بنيان علم گستران صنعت آرتا | دستگاه کوره القايي ۱kg| عمليات ذوب استيل
✅کارگاه توليدي صنعتي صالح | دستگاه کوره القايي ۱۵kw تک فاز| عمليات بريزينگ
✅کارگاه توليدي صنعتي فولادگر | دستگاه کوره القايي ۱۲۰kw| عمليات سختکاري
✅کارگاه توليدي صنعتي عابدي | دستگاه کوره القايي ۱۲۰kw| عمليات فورجينگ
✅کارگاه توليدي صنعتي نجاتي | دستگاه کوره القايي ۱۲۰kw| عمليات فورجينگ
✅کارگاه توليدي صنعتي شکري | دستگاه کوره القايي ۱۲۰kw| عمليات فورجينگ
✅کارگاه توليدي صنعتي ميرزايي | دستگاه کوره القايي ۱۵kw تک فاز | عمليات بريزينگ
✅کارگاه توليدي صنعتي نقي زاده | دستگاه کوره القايي ۸۰kw|عمليات آنيلينگ
✅کارگاه توليدي صنعتي رموک | دستگاه کوره القايي ۸۰kw| عمليات فورجينگ
✅کارگاه توليدي صنعتي نجاتي | دستگاه کوره القايي ۸۰kw| عمليات فورجينگ
✅کارگاه توليدي صنعتي فتحي | دستگاه کوره القايي ۵۰kw| عمليات فورجينگ
✅کارگاه توليدي صنعتي مرتضي | دستگاه کوره القايي ۳۰kw| عمليات فورجينگ
✅کارگاه توليدي صنعتي لواساني | دستگاه کوره القايي ۳۰kw| عمليات بريزينگ
✅کارگاه توليدي صنعتي باقري | دستگاه کوره القايي ۳۰kw| عمليات فورجينگ
✅کارگاه توليدي صنعتي کريمي | دستگاه کوره القايي ۲۰kw| عمليات بريزينگ
✅کارگاه توليدي صنعتي جارچي | دستگاه کوره القايي ۲۰kw| عمليات بريزينگ
✅کارگاه توليدي صنعتي علميه | دستگاه کوره القايي ۲۰kw | عمليات بريزينگ
✅کارگاه تولیدی صنعتی سراج | دستگاه کوره القایی ۱۲۰kw | عملیات فورجینگ
✅کارگاه تولیدی صنعتی بیرامی | دستگاه کوره القایی ۲۰kw, 80Khz | عملیات فورجینگ
✅کارگاه توليدي صنعتي سلوکی | دستگاه کوره القايي ۱۲۰kw | عمليات فورجینگ
✅کارگاه توليدي صنعتي طهماسبی| دستگاه کوره القايي ۸۰kw | عمليات فورجینگ
✅کارگاه توليدي صنعتي عباسی| دستگاه کوره القايي ۸۰kw | عمليات فورجینگ
✅کارگاه توليدي صنعتي محمدي | دستگاه کوره القايي ۷kw| عمليات بريزينگ

رزومه ی مختصری ازبرخی مشتریان گذشته ی کنترل سوئیچ
(لازم به ذکر است که در این رزومه فقط به صورت کلی به برخی از عملکردهای کنترل سوئیچ اشاره شده است)

مشتریان سال ۹۶ شرکت کنترل سوئیچ:
✅شرکت ایران پتک | کوره القایی فورج ۸۰kw | دو دستگاه
✅شرکت قطعات محوری خراسان | کوره القایی ۱۶۰kw سختکاری | دو دستگاه
✅شرکت تولیدی تحقیقاتی ایکاد | کوره القایی ۱۲۰kw | یک دستگاه
✅شرکت رول محور سامان | کوره القایی ۱۰۰kw فورج | یک دستگاه
✅شرکت کیمیا افراز زاگرس | کوره القایی فورج ۳۵kw | یک دستگاه
✅شرکت هدایت دقیق سامانه | کوره القایی ۸۰kw سختکاری مدیوم فرکانس
✅شرکت کارنیک | کوره القایی ۸۰kw | یک دستگاه
✅دانشگاه صنعتی اراک | کوره القایی ۷kw تک فاز | یک دستگاه
✅شرکت معین صنعت | کوره القایی ۸۰kw فورج | یک دستگاه
✅شرکت یدک قالب ساز زنجان | کوره القایی ۸۰kw سختکاری | یک دستگاه
✅شرکت طراحی مهندسی کلاهی | کوره القایی فورج ۵۰kw | دو دستگاه
✅شرکت مهندسی کارنیک | کوره القایی فورج ۸۰kw | یک دستگاه
✅تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی نوروزی | کوره القایی فورمینگ ۸۰kw | یک دستگاه
✅شرکت شیمیایی ماه آفرین تهران | کوره القایی ذوب ۱۰kg | یک دستگاه
✅تولیدی برادران فتحی | کوره القایی فورج استیل ۸۰kw | یک دستگاه
✅تولیدی طباطبایی | کوره القایی فورج ۳۰kw | یک دستگاه
✅تولیدی علی محمدی | کوره القایی فورج ۱۲۰kw | یک دستگاه
✅تولیدی جهان اشرفی | کوره القایی فورج ۱۲۰kw | یک دستگاه
✅تولیدی اسدزاده | کوره القایی فورج ۸۰kw | یک دستگاه
✅تولیدی پیرعلی | کوره القایی فورج ۷kw | یک دستگاه
✅تولیدی ریاضی | کوره القایی فورج ۲۰kw | یک دستگاه
✅تولیدی فقانی | کوره القایی فورج ۷kw | یک دستگاه
✅تولیدی تاتلاری | کوره القایی فورج ۵۰kw | یک دستگاه
✅تولیدی شیردل | کوره القایی ذوب ۵kg | یک دستگاه
✅تولیدی مهری | کوره القایی بریزینگ ۳۰kw | دو دستگاه
✅تولیدی گازران | کوره القایی بریزینگ تک فاز | یک دستگاه
✅تولیدی قربانپور | کوره القایی ۸۰kw فورج | یک دستگاه
✅تولیدی مومن زاد | کوره القایی ۳۰kw ترانزیستوری | یک دستگاه
✅تولیدی غفاری | کوره القایی ۵۰kw | یک دستگاه
✅تولیدی افتخاری | کوره القایی ذوب ۱۰kg | یک دستگاه
✅تولیدی افشار | کوره القایی ۱۶۰kw فورج | یک دستگاه
✅تولیدی یغمایی پور | کوره القایی ۱۲۰kw | یک دستگاه
✅تولیدی نجمی | کوره القایی ۵۰kw فورج | یک دستگاه
✅تولیدی سیفی | کوره القایی ۱۲۰kw فورج | یک دستگاه