۰
مشتریان خارجی
۰
مشتریان همیشگی
۰
سفارشات مشتریان

مشتریان کنترل سوییچ

(لازم به ذکر است که در این لیست تنها به برخی از عملکردهای کنترل سوئیچ اشاره شده است)

کوره القایی lkg – عملیات ذوب استیل:

 • شرکت دانش بنيان علم گستران صنعت آرتا

کوره القایی ۵kg – عملیات ذوب:

 • تولیدی شیردل | یک دستگاه

کوره فورج 7kw:

 • تولیدی فقانی | یک دستگاه
 • تولیدی پیرعلی | یک دستگاه

کوره القایی ۷kw – عملیات بریزینگ:

 • شرکت گسترش ارتباط بهداد
 • کارگاه توليدی صنعتی محمدي
 • دانشگاه صنعتی اراک | تک فاز | یک دستگاه

کوره القایی ۱۰kw – عملیات سختکاری:

 • شرکت توربو کمپرسور تک خاورميانه

کوره القایی ۱۰kw – عملیات ذوب:

 • تولیدی افتخاری | یک دستگاه

کوره القایی ۱۵kw تک فاز – بریزینگ:

 • کارگاه توليدی صنعتی صالح
 • کارگاه توليدی صنعتی ميرزايی
 • شرکت بوتان | ۱۵ دستگاه | سال ۱۳۸۰

کوره القایی ۲۰kw – بریزینگ:

 • کارگاه توليدی صنعتی کريمی
 • کارگاه توليدی صنعتی جارچی
 • کارگاه توليدی صنعتی علميه

کوره فورج ۲۰kw:

 • تولیدی ریاضی | یک دستگاه

کوره القایی 30kw – بریزینگ:

 • شرکت اسکو | عمليات بريزينگ
 • کارگاه توليدی صنعتی لواسانی
 • تولیدی مهری | دو دستگاه
 • شرکت دیسک پل | ۳ دستگاه | سال ۱۳۸۴
 • شرکت آذر کنترل | ۳ دستگاه | سال ۱۳۹۱
 • شرکت گاز کنترل | ۳ دستگاه | سال ۱۳۹۱
 • ایمن ساز شعله | ۳ دستگاه | سال ۱۳۹۰
 • فدک | ۱ دستگاه | سال ۱۳۸۷
 • شرکت پارس کنترل | ۳ دستگاه | سال ۱۳۹۲
 • شرکت قطعات خودرو حسینی | ۲ دستگاه | سال ۱۳۹۴
 • شرکت آشوری | ۲ دستگاه | سال ۱۳۹۴
 • شرکت تولیدی حسین | ۲ دستگاه | سال ۱۳۹۴

کوره القایی ۳۰kw – ترانزیستوری:

 • تولیدی مومن زاد | یک دستگاه

کوره فورج ۳۰k:

 • کارگاه توليدی صنعتی مرتضی
 • کارگاه توليدی صنعتی باقری
 • تولیدی طباطبایی | یک دستگاه

کوره فورج ۳۵kw:

 • شرکت کیمیا افراز زاگرس | یک دستگاه

کوره القایی ۳۵kw – بریزینگ:

 • شرکت آریا سپند | ۱ دستگاه | سال ۱۳۹۳
 • آشوری | ۱ دستگاه | سال ۱۳۹۳
 • پارت تلبان کیمیا | ۱ دستگاه | سال ۱۳۹۳

کوره القایی ۴۰kw – سختکاری:

 • شرکت تراکتورسازی تبريز | اُورحال دستگاه

کوره القایی ۵۰kw:

 • تولیدی غفاری | یک دستگاه
 • شرکت خیرات الزاب | ۴ دستگاه 
 • کارگاه توليدی صنعتی فتحی
 • شرکت طراحی مهندسی کلاهی | دو دستگاه

کوره فورج ۵۰kw:

 • تولیدی نجمی | یک دستگاه
 • تولیدی تاتلاری | یک دستگاه

کوره القایی ۵۰kw – بریزینگ:

 • شرکت فراساز دیجیتال | ۱ دستگاه | سال ۱۳۸۶
 • شرکت پلاتین پارسیان | ۲ دستگاه | سال ۱۳۸۹
 • شرکت پلاتین پارسیان | ۲ دستگاه | سال ۱۳۸۹
 • شرکت آذر کار خراسان | ۱ دستگاه | سال ۱۳۸۶
 • شرکت تولیدی محسن | ۱ دستگاه | سال ۱۳۹۲
 • ایران نقره مهر | ۱ دستگاه | سال ۱۳۹۳

کوره فورج ۸۰kw:

 • شرکت بهین فولاد آتی گستر
 • شرکت پارس فلز
 • شرکت نوين مس
 • کارگاه توليدی صنعتی نقی زاده
 • کارگاه توليدی صنعتی رموک
 • کارگاه توليدی صنعتی نجاتی
 • کارگاه توليدی صنعتی طهماسبی
 • کارگاه عباسی
 • کارگاه تولیدی صنعتی بیرامی
 • شرکت کارنیک | یک دستگاه
 • شرکت معین صنعت | یک دستگاه
 • تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی نوروزی فورمینگ | یک دستگاه
 • شرکت مهندسی کارنیک | یک دستگاه
 • تولیدی برادران فتحی | استیل | یک دستگاه
 • شرکت ایران پتک | دو دستگاه
 • تولیدی قربانپور  | یک دستگاه
 • تولیدی اسدزاده | یک دستگاه

کوره القایی ۸۰kw – سختکاری:

 • شرکت هدایت دقیق سامانه | مدیوم فرکانس
 • شرکت یدک قالب ساز زنجان | یک دستگاه

کوره القایی ۸۰kw – بریزینگ:

 • شرکت الماس صنعت | ۱ دستگاه | سال ۱۳۹۳

کوره فورج ۱۰۰kw :

 • شرکت رول محور سامان | یک دستگاه

کوره القایی ۱۲۰kw:

 • تولیدی یغمایی پور | کوره القایی ۱۲۰kw | یک دستگاه

کوره القایی ۱۲۰kw – عملیات سختکاری:

 • شرکت قطعات محوری خراسان | اُورحال دستگاه
 • کارگاه توليدی صنعتی فولادگر

کوره القایی ۱۲۰kw – آنیلینگ:

 • شرکت توليدی صنعتی ساوا
 • شرکت تولیدی تحقیقاتی ایکاد | یک دستگاه

کوره فورج ۱۲۰kw – فورجینگ تونلی:

 • شرکت ماشين کاران اراک
 • شرکت صنعت کار درخشان خراسان

کوره فورج ۱۲۰kw:

 • کارگاه صنعتی عابدی
 • کارگاه صنعتي نجاتی
 • کارگاه توليدی شکری
 • کارگاه تولیدی صنعتی سراج
 • کارگاه تولیدی صنعتی بیرامی
 • کارگاه توليدی سلوکی
 • شرکت ريزان فلز طوس
 • شرکت مشهد کرپی
 • شرکت مشهد فورجينگ
 • شرکت فورج محمودی
 • تولیدی علی محمدی | یک دستگاه
 • تولیدی جهان اشرفی | یک دستگاه
 • تولیدی سیفی | یک دستگاه
 

کوره القایی ۱۶۰kw – سختکاری:

 • شرکت هايکو
 • شرکت قطعات محوری خراسان | اُورحال دستگاه
 • تولیدی افشار | یک دستگاه

کوره القایی ۱۶۰kw – بریزینگ تک فاز:

 • تولیدی گازران | یک دستگاه

کوره القایی ۲۵۰kg – عملیات ذوب مس:

 • شرکت صنايع دستی رضايی

کوره القایی ۳۰۰kw – عملیات فورمینگ لوله:

 • شرکت فورجينگ