۵۰۰

سفارشات مشتریان

۲۳۵

مشتریان همیشگی

۴۷

مشتریان خارجی

مشتریان کنترل سوییچ

(لازم به ذکر است که در این لیست تنها به برخی از عملکردهای کنترل سوئیچ اشاره شده است)


کوره القایی lkg – عملیات ذوب استیل:

 • شرکت دانش بنيان علم گستران صنعت آرتا

کوره القایی ۵kg – عملیات ذوب:

 • تولیدی شیردل | یک دستگاه

کوره فورج ۷kw:

 • تولیدی فقانی | یک دستگاه
 • تولیدی پیرعلی | یک دستگاه

کوره القایی ۷kw – عملیات بریزینگ:

 • شرکت گسترش ارتباط بهداد
 • کارگاه توليدی صنعتی محمدي
 • دانشگاه صنعتی اراک | تک فاز | یک دستگاه

کوره القایی ۱۰kw – عملیات سختکاری:

 • شرکت توربو کمپرسور تک خاورميانه

کوره القایی ۱۰kw – عملیات ذوب:

 • تولیدی افتخاری | یک دستگاه

کوره القایی ۱۵kw تک فاز – بریزینگ:

 • کارگاه توليدی صنعتی صالح
 • کارگاه توليدی صنعتی ميرزايی
 • شرکت بوتان | ۱۵ دستگاه | سال ۱۳۸۰

کوره القایی ۲۰kw – بریزینگ:

 • کارگاه توليدی صنعتی کريمی
 • کارگاه توليدی صنعتی جارچی
 • کارگاه توليدی صنعتی علميه

کوره فورج ۲۰kw:

 • تولیدی ریاضی | یک دستگاه

کوره القایی ۳۰kw – بریزینگ:

 • شرکت اسکو | عمليات بريزينگ
 • کارگاه توليدی صنعتی لواسانی
 • تولیدی مهری | دو دستگاه
 • شرکت دیسک پل | ۳ دستگاه | سال ۱۳۸۴
 • شرکت آذر کنترل | ۳ دستگاه | سال ۱۳۹۱
 • شرکت گاز کنترل | ۳ دستگاه | سال ۱۳۹۱
 • ایمن ساز شعله | ۳ دستگاه | سال ۱۳۹۰
 • فدک | ۱ دستگاه | سال ۱۳۸۷
 • شرکت پارس کنترل | ۳ دستگاه | سال ۱۳۹۲
 • شرکت قطعات خودرو حسینی | ۲ دستگاه | سال ۱۳۹۴
 • شرکت آشوری | ۲ دستگاه | سال ۱۳۹۴
 • شرکت تولیدی حسین | ۲ دستگاه | سال ۱۳۹۴

کوره القایی ۳۰kw – ترانزیستوری:

 • تولیدی مومن زاد | یک دستگاه

کوره فورج ۳۰k:

 • کارگاه توليدی صنعتی مرتضی
 • کارگاه توليدی صنعتی باقری
 • تولیدی طباطبایی | یک دستگاه

کوره فورج ۳۵kw:

 • شرکت کیمیا افراز زاگرس | یک دستگاه

کوره القایی ۳۵kw – بریزینگ:

 • شرکت آریا سپند | ۱ دستگاه | سال ۱۳۹۳
 • آشوری | ۱ دستگاه | سال ۱۳۹۳
 • پارت تلبان کیمیا | ۱ دستگاه | سال ۱۳۹۳

کوره القایی ۴۰kw – سختکاری:

 • شرکت تراکتورسازی تبريز | اُورحال دستگاه

کوره القایی ۵۰kw:

 • تولیدی غفاری | یک دستگاه
 • شرکت خیرات الزاب | ۴ دستگاه 
 • کارگاه توليدی صنعتی فتحی
 • شرکت طراحی مهندسی کلاهی | دو دستگاه

کوره فورج ۵۰kw:

 • تولیدی نجمی | یک دستگاه
 • تولیدی تاتلاری | یک دستگاه

کوره القایی ۵۰kw – بریزینگ:

 • شرکت فراساز دیجیتال | ۱ دستگاه | سال ۱۳۸۶
 • شرکت پلاتین پارسیان | ۲ دستگاه | سال ۱۳۸۹
 • شرکت پلاتین پارسیان | ۲ دستگاه | سال ۱۳۸۹
 • شرکت آذر کار خراسان | ۱ دستگاه | سال ۱۳۸۶
 • شرکت تولیدی محسن | ۱ دستگاه | سال ۱۳۹۲
 • ایران نقره مهر | ۱ دستگاه | سال ۱۳۹۳

کوره فورج ۸۰kw:

 • شرکت بهین فولاد آتی گستر
 • شرکت پارس فلز
 • شرکت نوين مس
 • کارگاه توليدی صنعتی نقی زاده
 • کارگاه توليدی صنعتی رموک
 • کارگاه توليدی صنعتی نجاتی
 • کارگاه توليدی صنعتی طهماسبی
 • کارگاه عباسی
 • کارگاه تولیدی صنعتی بیرامی
 • شرکت کارنیک | یک دستگاه
 • شرکت معین صنعت | یک دستگاه
 • تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی نوروزی فورمینگ | یک دستگاه
 • شرکت مهندسی کارنیک | یک دستگاه
 • تولیدی برادران فتحی | استیل | یک دستگاه
 • شرکت ایران پتک | دو دستگاه
 • تولیدی قربانپور  | یک دستگاه
 • تولیدی اسدزاده | یک دستگاه

کوره القایی ۸۰kw – سختکاری:

 • شرکت هدایت دقیق سامانه | مدیوم فرکانس
 • شرکت یدک قالب ساز زنجان | یک دستگاه

کوره القایی ۸۰kw – بریزینگ:

 • شرکت الماس صنعت | ۱ دستگاه | سال ۱۳۹۳

کوره فورج ۱۰۰kw :

 • شرکت رول محور سامان | یک دستگاه

کوره القایی ۱۲۰kw:

 • تولیدی یغمایی پور | کوره القایی ۱۲۰kw | یک دستگاه

کوره القایی ۱۲۰kw – عملیات سختکاری:

 • شرکت قطعات محوری خراسان | اُورحال دستگاه
 • کارگاه توليدی صنعتی فولادگر

کوره القایی ۱۲۰kw – آنیلینگ:

 • شرکت توليدی صنعتی ساوا
 • شرکت تولیدی تحقیقاتی ایکاد | یک دستگاه

کوره فورج ۱۲۰kw – فورجینگ تونلی:

 • شرکت ماشين کاران اراک
 • شرکت صنعت کار درخشان خراسان

کوره فورج ۱۲۰kw:

 • کارگاه صنعتی عابدی
 • کارگاه صنعتي نجاتی
 • کارگاه توليدی شکری
 • کارگاه تولیدی صنعتی سراج
 • کارگاه تولیدی صنعتی بیرامی
 • کارگاه توليدی سلوکی
 • شرکت ريزان فلز طوس
 • شرکت مشهد کرپی
 • شرکت مشهد فورجينگ
 • شرکت فورج محمودی
 • تولیدی علی محمدی | یک دستگاه
 • تولیدی جهان اشرفی | یک دستگاه
 • تولیدی سیفی | یک دستگاه

کوره القایی ۱۶۰kw – سختکاری:

 • شرکت هايکو
 • شرکت قطعات محوری خراسان | اُورحال دستگاه
 • تولیدی افشار | یک دستگاه

کوره القایی ۱۶۰kw – بریزینگ تک فاز:

 • تولیدی گازران | یک دستگاه

کوره القایی ۲۵۰kg – عملیات ذوب مس:

 • شرکت صنايع دستی رضايی

کوره القایی ۳۰۰kw – عملیات فورمینگ لوله:

 • شرکت فورجينگ