مزايای كوره های القايی نسبت به ساير كوره ها

 • اپراتوري بسيار ساده بعلت وجود بخش كنترل كامل الكترونيك
 • عدم آلودگي و اكسيداكسيون بار به علت عدم وجود گاز و شعله اكسيدكننده
 • شروع به كار سريع و عدم نياز به پيش گرم يا ذوب اوليه
 • سرعت بالاي انجام عمليات در مقايسه با ساير كوره ها
 • راندمان بسيار بالاترنسبت به كوره هاي سوختي
 • قابليت تهيه آلياژهاي يكنواخت به علت چرخش داخل مذاب
 • قابليت تهيه و نگهداري ذوب در ظرفيت هاي مختلف
 • سادگي عمل تغذيه و تخليه
 • امكان كنترل دقيق درجه حرارت
 • قابليت ذوب قراضه
 • اشغال فضاي كمتر نسبت به ساير كوره ها
 • عدم تاثير بر آلودگي محيط زيست
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest