راهنما

دریافت فایل PDF راهنما

۱. کلید الکترونیک جهت روشن و خاموش کردن دستگاه. این کلید در کوره های توان پایین سه حالته است. با یکبار چرخش به سمت راست بخش الکترونیک روشن می شود و با چرخش دیگر به سمت راست قسمت قدرت نیز روشن می شود و با دو بار چرخش به سمت چپ دستگاه خاموش می شود. در کوره های با توان بالا این کلید دو حالته می باشد، فقط بخش الکترونیک را روشن و خاموش می کند. در کوره های توان بالا بخش قدرت توسط کلید قدرت که روی درب تابلو قرار دارد روشن می شود.

۲. ۶۰۰U چراغ سبز نشان دهنده وجود ولتاژ بالا در دستگاه می باشد.

۳. ۲۴U چراغ سبز نشان دهنده وجود ولتاژ بخش کنترلر می باشد.

۴. ۱۲U+ چراغ سبز نشان دهنده وجود ولتاژ بخش کنترلر می باشد.

۵. ۱۲U- چراغ سبز نشان دهنده وجود ولتاژ بخش کنترلر می باشد.

۶. ولوم کنترل که با چرخش آن می توان فرکانس دستگاه را تغییرداد، با تغییر فرکانس توان دستگاه نیز تغییر می کند.

۷. نمایشگر آمپر مصرفی دستگاه بر حسب واحد آمپر.

۸. نمایشگر فرکانس کاری دستگاه بر حسب واحد کیلو هرتز.

۹. HF چراغ سبز نشان دهنده این است که فرمان ذوب از طرف اپراتور صادرشده است.

۱۰. HEAT چراغ سبز نشان دهنده این است که فرمان ذوب در خروجی در حال اجراست.

۱۱. WATER چراغ خطای قرمز نشان دهنده قطع بودن آب خنک کننده دستگاه می باشد.

۱۲. F.V چراغ خطای قرمز نشان دهنده سه خطا می باشد. الف) ۲ فاز شدن. ب) خاموش بودن کلید قدرت. ج) یکی از اتصالات خروجی کوره که به ترانس می رود قطع است.

۱۳. OVERLOAD چراغ خطای قرمز نشان دهنده این است که جریان کوره بیش از حد مجاز است.

۱۴. F.A چراغ خطای قرمز نشان دهنده این است که قطعه به کویل برخورد کرده است.

۱۵. F.SH چراغ خطای قرمز نشان دهنده این است که هیچ باری در کویل(اینداکتور) خروجی قرار ندارد.

۱۶. TEMP چراغ خطای قرمز نشان دهنده این است که آب خنک کننده دستگاه بیش از حد مجاز گرم شده است.

۱۷. شاسی TEST با فشردن این شاسی فرمان ذوب صادر می گردد و قطعه شروع به سرخ شدن می کند و زمانی که آن را رها کنیم فرمان ذوب قطع می گردد.

۱۸. شاسی RES جهت برطرف کردن خطاهای که با چراغ قرمز روشن شده اند می باشد.

نکته های ضروری:
۱. به هیچ عنوان دستگاه با کویل خالی (بدون قطعه) نباید کار کند. چون باعث آسیب دیدن دستگاه می شود.
۲. به هیچ عنوان دستگاه بدون کویل نباید کار کند.

توصیه های اپراتوری:
۱. بهترین دمای آبی که برای خنک کردن دستگاه در جریان است باید بین ۱۰ الی ۳۰ درجه باشد.
۲. به هیچ عنوان دستگاه بدون سیم Earth (ارت) نباید روشن گردد.
۳. اپراتور موظف است همیشه اتصالات آب را جهت جلوگیری از نشتیهای احتمالی داخل و خارج تابلو چک کند.
۴. فشار آب مورد نیاز “ ۲bar ~ 10 bar ” است.
۵. از قرار دادن اجسام فلزی و ابزار بر روی دستگاه یا اطراف آن جدا خودداری نمایید.
۶. از هرگونه تماس دست با مدارات داخلی تابلو پیش از تخلیه خازن ها جدا خودداری نمایید.
۷. از اتصال کامل کابل ورودی سه فاز اطمینان حاصل نمایید.
۸. آبی که جهت خنک کردن تابلو استفاده می گردد حتما باید آب مقطر باشد.
۹. قبل از شروع به کار کوره حتما از اتصال دو کابل خروجی به ترانس مربوطه اطمینان حاصل نمایید.
۱۰. به هیچ عنوان با دست مرطوب با دستگاه کار نکنید.
۱۱. دربهای تابلو باید همیشه بسته باشند.
۱۲. حداقل فرکانس کاری دستگاه نباید از ۱۱ کمتر باشد.

نحوه استفاده از دستگاه:
۱. ابتدا سیستم گردش آب را راه اندازی نمایید.
۲. کلید STOP (قارچی قرمز رنگ) را آزاد نموده.
۳. کلید الکترونیک را به سمت راست بچرخانید تا چراغ های سبز رنگ ۱۲+ . ۱۲- . ۲۴+ . ۶۰۰U روشن گردد.
۴. ولوم را در حالت حداقل قرار دهید.
۵. شاسی RES را یکبار زده سپس شاسی TEST را فشار دهید تا هر دو چراغ سبز HF و HEAT روشن گردد.
۶. قطعه را داخل کویل قرار داده طوری که با کویل برخورد نداشته باشد.
۷. کلید قدرت را به سمت راست بچرخانید.
۸. شاسی TEST را فشرده و با چرخاندن ولوم توان مورد نیاز جهت سرخی قطعه را تنظیم نمایید و زمانی قطعه به سرخی مورد نظر رسید کلید شاسی را رها کنید.

نکته!!! : توجه داشته باشید زمانی که قطعه داخل کویل است و شاسی TEST را فشرده اید به هیچ عنوان قطعه را بیرون نکشید.
۹. پس از اینکه قطعه به سرخی مورد نظر رسید، شاسی TEST را رها کرده مشاهده می کنید که چراغ های HF و HEAT خاموش می شوند و حال می توانید قطعه را بردارید.