فورجینگ

دسته: فیلم ها
منتشر شده در شنبه, 19 خرداد 1397 09:06
نوشته شده توسط باباخانیان
بازدید: 4796

فورجینگ قطعات جلوبندی ( شرکت ماشین کاران اراک) Forging Parts Forwarding (Arak Automobiles Co.)

 فورجینگ کله زنی آچار چرخ (Induction Furnace For Forging Forging Wheelchairs)

فورجینگ کرپی (Forging Corpy)

فورجینگ کله زنی پیچ (Forging screw head)

فورجینگ کله زنی 4 تایی (Induction Furnishing Furnishing Furnace 4-digit)

فورجینگ کله زنی 4 تایی (Induction Furnishing Furnishing Furnace 4-digit)

فورجینگ قطعه (Forging piece)

فورجینگ 3 تایی کله زنی میلگرد (Forging 3 Numerical Forging Fittings)

فورجینگ 3 تایی کله زنی میلگرد (Forging 3 Numerical Forging Fittings)

فورجینگ میلگرد با کوئل صفحه ای (Forging fittings with coil plate)

فورجینگ 30kw کله زنی میلگرد (Forging 30kw reaming rebar)

 تست فورجینگ میلگرد جهت تولید پیچ و مهره سنگین (Forging fitting test for heavy bolts and bolts)

 کوره القایی فورجینگ میلگرد عبوری جهت تولید پیچ و مهره (Furnishing Furnishing Forging Fittings for the production of bolts and nuts)

فورجینگ تونلی میلگرد (Forging Tunnel Fittings)

فورجینگ میلگرد به قطر17 میلیمتر (Forging fittings with diameter 17mm)

فورجینگ تسمه فولادی 35میلیمتر در 10میلیمتر (Forming steel belt 35mm at 10mm)

فورجینگ تولید کُنس بلبرینگ (Forging Crane Bearing Production)

فورجینگ کله زنی 3 تایی (Forwarding 3-digit stamping)

فورجینگ جهت تولید مهره (Forging to produce beads)

فورجینگ تونلی قطعات توپر (Forming Tunnel Solid Parts)

فورجینگ تونلی میلگرد (Forging Tunnel Fittings)

فورجینگ کله زنی گل پیچ (Forging scalloping)

فورجینگ کله زنی میلگرد (Forging casting rebar)

فورجینگ میلگرد با میز ایندکس (Forging fittings with index desk)

فورجینگ کوئل 3 تایی گل پیچ (Forging Coil 3 Screws)

فورجینگ آچار چرخ نیسان (شرکت مدد رویان) (Nissan Wheel Wing Forging (Madd Royan Co.))

فورجینگ قطعه (Forging piece)

فورجینگ آچار چرخ نیسان (شرکت مدد رویان) (Nissan Wheel Wing Forging (Madd Royan Co.))

فورجینگ تونلی میلگرد 30 میلیمتر (Tungsten Forging Fittings 30 mm)

فورجینگ قطعه توپر به قطر 10 سانتیمتر (Forging a solid piece of 10 cm in diameter)

فورجینگ میلگرد 3 تایی (Forging Round Three)

فورجینگ کله زنی به قطر35 میلیمتر (Forging casting with a diameter of 35mm)

کوره القایی فورجینگ تونلی جهت گرم کردن آلیاژ مس و نقره (Induction Furnishing Furnishing Tunnel for heating copper and silver alloys)

خط تولید فورجینگ مهره (Bead Forging Line)

گرم کن القایی جهت محفظه گرافیتی (Induction heater for graphite compartment)

فورجینگ تونلی (Forging Tunnel)

فورجینگ تونلی قطر 35mm جهت تولید مهره سنگین (35mm diameter forging for heavy metal beads)

فورجینگ تونلی قطر 45mm میلگرد (Forming tunnel diameter of 45mm rebar)

فورجینگ تونلی قطر 35mm جهت تولید مهره سنگین (35mm diameter forging for heavy metal beads)

فورجینگ مـهره (Forging bead)

فورجینگ سوپاپ خودرو (Forging Auto Valve)

فورجینگ میلگرد با کوئل تونلی (Forging fittings with Coil Tunnel)

فورجینگ بخش میانی میلگرد (Forging middle section of rebar)

فورجینگ و فرمینگ لوله های صنعتی (Forging and Forming Industrial Pipes)

فورجینگ بلبرینگ (Forging Ball bearing)

فورجینگ با کوئل صفحه ای (Forging with a plate coil)

فورجینگ لوله (Forging pipe)

فورج تونلی جهت تولید پولکی بلبرینگ (Tunnel forging for ball bearing production)

فورج پیچ تراورس با میز ایندکس (Forge Screw Traverse with Indicator)

خط کامل تولید دنده پیچ تراورس (Complete production line of traverse screw gear)

فورجینگ تونلی میگرد (Forging takes a tunnel)

فورجینگ کله زنی (Forging stallion)

فورجینگ تونلی دستگاه 80kw ،خروجی 6 ثانیه (Forg tunnel machine 80kw ،output 6 seconds)

کوئل 2 تایی کله زنی جهت عملیات فورجینگ (Quell 2 Numeric for Forging Operation)

فورجینگ مهره (Forgings nut)

 کویل تونلی جهت عملیات فورجینگ لوله (Tunnel coil for pipe forging operation)

فورجینگ لوله (Forging pipe)

 فورج قطعات خودرو شرکت تولیدی ایکاد (.Forging auto parts of ICAD Co)

فورجینگ لوله (Forging pipe)

فورجینگ لوله (Forging pipe)

 فورج کُرپی (Corpy Forge)

فورج قطعه (Forged pieces)

کویل کله زنی قطعه (Piece head coil)

 کوئل صفحه ای قطعه جهت عملیات فورجینگ (A piece of coil for the forging operation)

فورج تونلی قطعه (Forged tunnel pieces)

فورج کله زنی قطعه (Forging piece)

فورج قطعه از وسط (Forged piece from the middle)

فورج تونلی قطعه (Forged tunnel pieces)

فورج پیچ (Forging Screw)

کویل تونلی عملیات فورجینگ (Tunneling Coil Forging Operation)

کویل تونلی 2 تایی عملیات فورجینگ (2nd Tunnel Coil Forging Operation)

فورج تونلی قطعه (Forged tunnel pieces)

 فورج قطعه توپر(Forged solid piece)

فورج قطعه توپر (Forged solid piece)

 فورج صفحه ای قطعه (Forged piece of paper)

فورج تونلی قطعه (Forged tunnel pieces)

فورج نعل اسبی (Horseshoe Forge)

 فورج صفحه فولاد با کویل صفحه ای (Forged steel plate with plate coil)

 فورج تونلی (زندان لاجوردی) Forge Tunnel (Azure Prison)

 فورج پیچ تراورس (Forging Screw Traversing)

 فورج قطعه با کوئل صفحه ای (Forged piece with plate coil)

فورج گل پیچ (Forged screw)

 فورج تونلی (Forge tunnel)

فورج استیل نگیر (Do not forge steel)

فورج تنگستن کارباید (Forged tungsten carbide)

فورج استیل نگیر (Do not forge steel)

فورج تنگستن کارباید (Forged tungsten carbide)

فورج (شرکت ایران پتک) Forge (Iran Patch Co)

فورج مهره (Forge bead)

فورج قطعه 11 میلی متری، خروجی 3 ثانیه (Forged piece 11 mm, output 3 seconds)

فورج تونلی قطعه (Forge tunnel piece)

فورج کلاهک (Forging Cap)

فورج کلاهک (Forging cap)

فورج کلاهک (Forging cap)

 فورج کلاهک (Forging cap)

فورج صفحه ای با MF (ریزان فلز مشهد)Forged page with mf (metal planners Mashhad) 

فورج کلاهک (Forging cap)

کوره فورج تونلی قطر60mm طول 15 سانتیمتر (Forging furnace tunnel with a diameter 60mm to the length 15cm)

کوره فورج تسمه اهنی در 1 ثانیه (Forging furnace iron belt within 1 second)

کوره فورج قطر 35 میلیمتر/ طول 50 سانتیمتر (Forging furnace diameter 35mm / 50cm length)

کوره فورج قطر 35 میلیمتر/ طول 50 سانتیمتر (Forging furnace diameter 35mm / 50cm length)

کوره فورج کرپی قطر35 میلیمتر طول 50 سانتیمتر (Krpy forging a diameter of 35 mm, length 50 cm)

 کوره فورج صفحه ای (Forging furnaces page)

 کوره فورج کرپی تا قطر 45 میلیمتر (Krpy forging furnace has a diameter of 45 mm)

 کوره فورج تونلي، قطر 35 میلیمتر (Forging furnace tunnel, diameter 35 mm)

 کوره فورج تونلي، قطر 65 میلیمتر (Forging furnace tunnel, diameter 65 mm)

 کوره فورج مهره (Forging furnace nut)

 فورج مهره سنگين (Forged heavy nut)

 فورج استيل چاقو (Forged steel knife)

 فورج پیچ (Forged bolt)

 فورج پولوس (Forged Paul)

 فورج پيچ تراورس (Forged pitch Traverses)

 فورج مهره (Forged Bolts)

 کوره تونلي بخ قطر 50 میلیمتر (diameter tunnel kiln sector 50mm)

 توليد مهره (Bead production)

 دنده پيچ تراورس (Traversing gear screw)

 سی ان جی (CNG)

فورج (forge)

فورج با قطر 70 میلیمتر (Forging Diameter 70 mm)

 فورج با قطر 35 میلیمتر (Forging Diameter 35 mm)