فورجینـگ

فورجینگ بلبرینگ (Forging Ball bearing)

کوئل 2 تایی کله زنی جهت عملیات فورجینگ (Quell 2 Numeric for Forging Operation)

فورجینگ مهره (Forgings nut)

 کویل تونلی جهت عملیات فورجینگ لوله (Tunnel coil for pipe forging operation)

فورجینگ لوله (Forging pipe)

 فورج قطعات خودرو شرکت تولیدی ایکاد (.Forging auto parts of ICAD Co)

فورجینگ لوله (Forging pipe)

فورجینگ لوله (Forging pipe)

 فورج کُرپی (Corpy Forge)

فورج قطعه (Forged pieces)

کویل کله زنی قطعه (Piece head coil)

 کوئل صفحه ای قطعه جهت عملیات فورجینگ (A piece of coil for the forging operation)

فورج تونلی قطعه (Forged tunnel pieces)

فورج کله زنی قطعه (Forging piece)

فورج قطعه از وسط (Forged piece from the middle)

فورج تونلی قطعه (Forged tunnel pieces)

فورج پیچ (Forging Screw)

کویل تونلی عملیات فورجینگ (Tunneling Coil Forging Operation)

کویل تونلی 2 تایی عملیات فورجینگ (2nd Tunnel Coil Forging Operation)

فورج تونلی قطعه (Forged tunnel pieces)

 فورج قطعه توپر(Forged solid piece)

فورج قطعه توپر (Forged solid piece)

 فورج صفحه ای قطعه (Forged piece of paper)

فورج تونلی قطعه (Forged tunnel pieces)

فورج نعل اسبی (Horseshoe Forge)

 فورج صفحه فولاد با کویل صفحه ای (Forged steel plate with plate coil)

 فورج تونلی (زندان لاجوردی) Forge Tunnel (Azure Prison)

 فورج پیچ تراورس (Forging Screw Traversing)

 فورج قطعه با کوئل صفحه ای (Forged piece with plate coil)

فورج گل پیچ (Forged screw)

 فورج تونلی (Forge tunnel)

فورج استیل نگیر (Do not forge steel)

فورج تنگستن کارباید (Forged tungsten carbide)

فورج استیل نگیر (Do not forge steel)

فورج تنگستن کارباید (Forged tungsten carbide)

فورج (شرکت ایران پتک) Forge (Iran Patch Co)

فورج مهره (Forge bead)

فورج قطعه 11 میلی متری، خروجی 3 ثانیه (Forged piece 11 mm, output 3 seconds)

فورج تونلی قطعه (Forge tunnel piece)

فورج کلاهک (Forging Cap)

فورج کلاهک (Forging cap)

فورج کلاهک (Forging cap)

 فورج کلاهک (Forging cap)

فورج صفحه ای با MF (ریزان فلز مشهد)Forged page with mf (metal planners Mashhad) 

فورج کلاهک (Forging cap)

کوره فورج تونلی قطر60mm طول 15 سانتیمتر (Forging furnace tunnel with a diameter 60mm to the length 15cm)

کوره فورج تسمه اهنی در 1 ثانیه (Forging furnace iron belt within 1 second)

کوره فورج قطر 35 میلیمتر/ طول 50 سانتیمتر (Forging furnace diameter 35mm / 50cm length)

کوره فورج قطر 35 میلیمتر/ طول 50 سانتیمتر (Forging furnace diameter 35mm / 50cm length)

کوره فورج کرپی قطر35 میلیمتر طول 50 سانتیمتر (Krpy forging a diameter of 35 mm, length 50 cm)

 کوره فورج صفحه ای (Forging furnaces page)

 کوره فورج کرپی تا قطر 45 میلیمتر (Krpy forging furnace has a diameter of 45 mm)

 کوره فورج تونلي، قطر 35 میلیمتر (Forging furnace tunnel, diameter 35 mm)

 کوره فورج تونلي، قطر 65 میلیمتر (Forging furnace tunnel, diameter 65 mm)

 کوره فورج مهره (Forging furnace nut)

 فورج مهره سنگين (Forged heavy nut)

 فورج استيل چاقو (Forged steel knife)

 فورج پیچ (Forged bolt)

 فورج پولوس (Forged Paul)

 فورج پيچ تراورس (Forged pitch Traverses)

 فورج مهره (Forged Bolts)

 کوره تونلي بخ قطر 50 میلیمتر (diameter tunnel kiln sector 50mm)

 توليد مهره (Bead production)

 دنده پيچ تراورس (Traversing gear screw)

 سی ان جی (CNG)

فورج (forge)

فورج با قطر 70 میلیمتر (Forging Diameter 70 mm)

 فورج با قطر 35 میلیمتر (Forging Diameter 35 mm)