سختکاری

دسته: فیلم ها
منتشر شده در یکشنبه, 19 آذر 1396 10:00
نوشته شده توسط باباخانیان
بازدید: 7546

 سختکاری دنده (ترمز دستی) Gear Hardening (manual brake)

 سختکاری شفت تُرچ انبار خودرو (Hardness Tire Shaft Car Warehouse)

 سختکاری شفت شفت میل راهنما قالب (Induction Furnace Heavy Duty Mine Shaft Support Mold)

 سختکاری شفت تُرچ انبار خودرو (Hardness Tire Shaft Car Warehouse)

 سختکاری میل راهنما کفشک قالب (Hardness of the rod)

 سختکاری شفت (فرکانس بالا) Shaft hardness (high frequency)

سختکاري پولوس (شرکت بهران موتور)Pulus Induction Hardening (Behran Motor Company)

سختکاری غلطک نبرد قطر 650میلیمتر(Hardness of the roller bearings diameter 650 mm)

 سختکاری دنده (ترمز دستی) Gear Hardening (manual brake)

سختکاری مرغک hf شرکت تام ایران خودرو (Hardening Tombstone hf Tam Iran Khodro co)

سختکاری تابشی (Radiating hardness)

سختکاری مرغک hf شرکت تام ایران خودرو (Hardening Tombstone hf Tam Iran Khodro co)

سختکاری فرکانس بالا (High frequency hardness)

کویل داخل زن سختکاری (Internal hard coil)

سختکاری دنده فلایویل (Felailvil Gear Hard Furnace)

سختکاری آچار شلاقی (Strength of the wrench)

سختکاری دنده تایم (Timing gear hardening)

سختکاری دنده تایم (Timing gear hardening)

سختکاری آچار شلاقی (Strength of the wrench)

سختکاری شفت (Shaft hardening)

سختکاری شفت (Shaft hardening)

سختکاری چاقو (Hardening Knife)

سختکاری چاقو (Hardening knife)

کوره سختکاری دنده فلایویل (Felailvil Gear Hard Furnace)

میز ایندکس جهت عملیات فورج و سختکاری (نمایشگاه صنعت تهران 96)

سختکاری آچار شلاقی (Strength of the wrench)

سختکاری لبه تیغه گیوتین (Guillotine Edge Hardness)

سختکاری شفت به صورت افقی (Shaft hardening horizontally)

سختکاری چرخ دنده (Gear hardening)

سختکاری کویل تابشی (Radiating coil hardness)

سختکاری دنده فلایویل (Hardening Flywheel gear)

سختکاری داخل زنی 

سختکاری با قطر 600 میلیمتر (600mm diameter hardness)

سختکاری با اچ اف (Hardening with HF)

سختکاری افقی دنده شانه ای جعبه فرمان پژو (Horizontal hardened shoulder gear steering boxes Peugeot)

سختکاری دنده شانه ای جعبه فرمان (Hardened shoulder gear steering box with MF)

سختکاری با اچ اف (Hardening with HF)

سختکاری القایی توپی پژو (Induction hardening hub for Peugeot)

سختکاری القایی پلوس دوتایی همزمان (Simultaneous Dual Induction hardened shaft)

سختکاري چاقو (Hardening furnaces knife)

سختکاري شفت گير بکس (Hardening furnace shaft gearbox)

سختکاري دنده فلاي ويل پژو (Peugeot flywheel gear hardening furnace)

سختکاری (Hard work)

سختکاری دنده فلایویل توسط فرکانس بالا (Flywheel gear hardened by hf)

سختکاری با MF (شرکت سایپا پولوس) Hardening with MF (Saipa Paul)

سختکاری دنده کبریتی توسط فرکانس بالا (Ribbed hardened gear by HF)

سختکاری شفت (محور) Harding shaft

سختکاری (Hardening)

سختکاری (Hardening)