تمپرینگ

دسته: فیلم ها
منتشر شده در یکشنبه, 07 خرداد 1396 20:09
نوشته شده توسط باباخانیان
بازدید: 9152

تکفاز جهت آنیل تمپر وبریز قطعه 4 کیلووات (Single tmpr to Anil Vbryz piece 4kw)

تمپرینگ شفت (Tempering shaft)

عملیات تمپرینگ قطعه با سه فاز20 کیلووات (Piece tempering operations with three-phase 20 kw)

عملیات تمپرینگ میل بادامک (Cambridge Tampere Operation)