فورمینگ

دسته: فیلم ها
منتشر شده در یکشنبه, 07 خرداد 1396 20:03
نوشته شده توسط باباخانیان
بازدید: 9225

 شبیه سازی 2 بعدی خط تولید عملیات فورمینگ قطعه (2D simulation of the forging piece production line)

کوره القایی فرمينگ صفحه کلاج (Faning Induction Furnace Cluster Page)

کوره القایی فرمينگ صفحه کلاج (Faning Induction Furnace Cluster Page)

کوره القایی فرمینگ زانو (Knee forging induction furnace)

کوره فرمينگ لوله (Forming furnace tube)

 فرمینگ تسمه فولادی (Forging steel belt)

کوره القایی فرمینگ بدنه سماور (Induction Furnace Forming Body Kettle)

کوره القایی جهت گرم کن قالب سیلندی (Induction heater for silandr mold)

کوره گرم کن لوله جهت عملیات فرمینگ (Furnace Heater Forming Forming)

کوره گرم کن لوله جهت تولید کپسول هوا (Suction heater for producing air capsules)

کوره فرمينگ لوله (Forming furnace tube)

کوره عمليات فرمينگ لوله (Forming tube furnaces)

فرمينگ لوله (Tube Forming)

کوره جهت فرم دادن به لوله (کشش. زانويي.دنده زني و آنيلينگ) Furnace to form the tube

فرمينگ لوله (Tube Forming)

فرمینگ سیلندر/CNG/ کپسول اطفاي حریق/اکسیژن/گاز (Forming cylinders/CNG/fire extinguisher/oxygen/gas)