آنیلینگ

آنیلینگ 3 مرحله ای، جهت آماده سازی قطعات برای تزریق نقره (3step annealing, to prepare for injection molding pieces of silver)

آنیلینگ لبه زودپز (Anodizing Edge)

آنیلینگ لبه تیغه (Blade edge annealing)

آنیلینگ لوله با سرعت 30 متردردقیقه (Annealing tubes at speeds of 30 m/min)

آنیلینگ میلگرد 10 میلیمتر (Annealing rebar 10mm)

آنیلینگ دیگ و ظروف مسی (Aniling copper dishes and containers)

آنیلینگ میلگرد قطر 10mm باسرعت20cm/sec

آنیلینگ میلگرد قطر 10mm باسرعت20cm/sec

آنیلینگ دیگ و ظروف مسی (Aniling copper dishes and containers)

آنیلینگ دیگ و ظروف مسی (Aniling copper dishes and containers)

آنیلینگ (Aniling)

 آنیلینگ شفت جک هیدرولیک (تمپرینگ) Aniling hydraulic jack shaft (Tampering)

آنیلینگ سر قطعه (Annealing head piece)

آنیلینگ قطعه ویلچر (Anailing Wheelchairs)

آنیلینگ قطعه ویلچر (Anailing Wheelchairs)

آنیلینگ لوله (Tube aniline)

آنیلینگ لوله (Tube aniline)

 آنیلینگ سر قطعه (Annealing head piece)

آنیلینگ سر قطعه (Annealing head piece)

آنیلینگ تسمه فولادی (Annealing steel belts)

آنیلینگ تسمه فولادی در 1 ثانیه (Annealing steel belts in 1sec)

آنیلینگ محل جوش قطعه با تکفاز4 کیلووات (Welding annealing piece with single phase 4 kw)

آنیلینگ سر کمک فنر با 4kw تکفاز (The shock annealing phase with 4kw)

تکفاز جهت آنیل تمپر وبریز قطعه 4 کیلووات (Single tmpr to Anil Vbryz piece 4kw)

آنیلینگ لوله با سرعت 30 سانتیمتر بر ثانیه (Annealing tube with a speed of 30cm / sec)

آنيلينگ اچار شلاقي (Annealing furnace monkey wrench)

فورجینگ

فورجینگ قطعات جلوبندی ( شرکت ماشین کاران اراک) Forging Parts Forwarding (Arak Automobiles Co.)

 فورجینگ کله زنی آچار چرخ (Induction Furnace For Forging Forging Wheelchairs)

فورجینگ کرپی (Forging Corpy)

فورجینگ کله زنی پیچ (Forging screw head)

فورجینگ کله زنی 4 تایی (Induction Furnishing Furnishing Furnace 4-digit)

فورجینگ کله زنی 4 تایی (Induction Furnishing Furnishing Furnace 4-digit)

فورجینگ قطعه (Forging piece)

فورجینگ 3 تایی کله زنی میلگرد (Forging 3 Numerical Forging Fittings)

فورجینگ 3 تایی کله زنی میلگرد (Forging 3 Numerical Forging Fittings)

فورجینگ میلگرد با کوئل صفحه ای (Forging fittings with coil plate)

فورجینگ 30kw کله زنی میلگرد (Forging 30kw reaming rebar)

 تست فورجینگ میلگرد جهت تولید پیچ و مهره سنگین (Forging fitting test for heavy bolts and bolts)

 کوره القایی فورجینگ میلگرد عبوری جهت تولید پیچ و مهره (Furnishing Furnishing Forging Fittings for the production of bolts and nuts)

فورجینگ تونلی میلگرد (Forging Tunnel Fittings)

فورجینگ میلگرد به قطر17 میلیمتر (Forging fittings with diameter 17mm)

فورجینگ تسمه فولادی 35میلیمتر در 10میلیمتر (Forming steel belt 35mm at 10mm)

فورجینگ تولید کُنس بلبرینگ (Forging Crane Bearing Production)

فورجینگ کله زنی 3 تایی (Forwarding 3-digit stamping)

فورجینگ جهت تولید مهره (Forging to produce beads)

فورجینگ تونلی قطعات توپر (Forming Tunnel Solid Parts)

فورجینگ تونلی میلگرد (Forging Tunnel Fittings)

فورجینگ کله زنی گل پیچ (Forging scalloping)

فورجینگ کله زنی میلگرد (Forging casting rebar)

فورجینگ میلگرد با میز ایندکس (Forging fittings with index desk)

فورجینگ کوئل 3 تایی گل پیچ (Forging Coil 3 Screws)

فورجینگ آچار چرخ نیسان (شرکت مدد رویان) (Nissan Wheel Wing Forging (Madd Royan Co.))

فورجینگ قطعه (Forging piece)

فورجینگ آچار چرخ نیسان (شرکت مدد رویان) (Nissan Wheel Wing Forging (Madd Royan Co.))

فورجینگ تونلی میلگرد 30 میلیمتر (Tungsten Forging Fittings 30 mm)

فورجینگ قطعه توپر به قطر 10 سانتیمتر (Forging a solid piece of 10 cm in diameter)

فورجینگ میلگرد 3 تایی (Forging Round Three)

فورجینگ کله زنی به قطر35 میلیمتر (Forging casting with a diameter of 35mm)

کوره القایی فورجینگ تونلی جهت گرم کردن آلیاژ مس و نقره (Induction Furnishing Furnishing Tunnel for heating copper and silver alloys)

خط تولید فورجینگ مهره (Bead Forging Line)

گرم کن القایی جهت محفظه گرافیتی (Induction heater for graphite compartment)

فورجینگ تونلی (Forging Tunnel)

فورجینگ تونلی قطر 35mm جهت تولید مهره سنگین (35mm diameter forging for heavy metal beads)

فورجینگ تونلی قطر 45mm میلگرد (Forming tunnel diameter of 45mm rebar)

فورجینگ تونلی قطر 35mm جهت تولید مهره سنگین (35mm diameter forging for heavy metal beads)

فورجینگ مـهره (Forging bead)

فورجینگ سوپاپ خودرو (Forging Auto Valve)

فورجینگ میلگرد با کوئل تونلی (Forging fittings with Coil Tunnel)

فورجینگ بخش میانی میلگرد (Forging middle section of rebar)

فورجینگ و فرمینگ لوله های صنعتی (Forging and Forming Industrial Pipes)

فورجینگ بلبرینگ (Forging Ball bearing)

فورجینگ با کوئل صفحه ای (Forging with a plate coil)

فورجینگ لوله (Forging pipe)

فورج تونلی جهت تولید پولکی بلبرینگ (Tunnel forging for ball bearing production)

فورج پیچ تراورس با میز ایندکس (Forge Screw Traverse with Indicator)

خط کامل تولید دنده پیچ تراورس (Complete production line of traverse screw gear)

فورجینگ تونلی میگرد (Forging takes a tunnel)

فورجینگ کله زنی (Forging stallion)

فورجینگ تونلی دستگاه 80kw ،خروجی 6 ثانیه (Forg tunnel machine 80kw ،output 6 seconds)

کوئل 2 تایی کله زنی جهت عملیات فورجینگ (Quell 2 Numeric for Forging Operation)

فورجینگ مهره (Forgings nut)

 کویل تونلی جهت عملیات فورجینگ لوله (Tunnel coil for pipe forging operation)

فورجینگ لوله (Forging pipe)

 فورج قطعات خودرو شرکت تولیدی ایکاد (.Forging auto parts of ICAD Co)

فورجینگ لوله (Forging pipe)

فورجینگ لوله (Forging pipe)

 فورج کُرپی (Corpy Forge)

فورج قطعه (Forged pieces)

کویل کله زنی قطعه (Piece head coil)

 کوئل صفحه ای قطعه جهت عملیات فورجینگ (A piece of coil for the forging operation)

فورج تونلی قطعه (Forged tunnel pieces)

فورج کله زنی قطعه (Forging piece)

فورج قطعه از وسط (Forged piece from the middle)

فورج تونلی قطعه (Forged tunnel pieces)

فورج پیچ (Forging Screw)

کویل تونلی عملیات فورجینگ (Tunneling Coil Forging Operation)

کویل تونلی 2 تایی عملیات فورجینگ (2nd Tunnel Coil Forging Operation)

فورج تونلی قطعه (Forged tunnel pieces)

 فورج قطعه توپر(Forged solid piece)

فورج قطعه توپر (Forged solid piece)

 فورج صفحه ای قطعه (Forged piece of paper)

فورج تونلی قطعه (Forged tunnel pieces)

فورج نعل اسبی (Horseshoe Forge)

 فورج صفحه فولاد با کویل صفحه ای (Forged steel plate with plate coil)

 فورج تونلی (زندان لاجوردی) Forge Tunnel (Azure Prison)

 فورج پیچ تراورس (Forging Screw Traversing)

 فورج قطعه با کوئل صفحه ای (Forged piece with plate coil)

فورج گل پیچ (Forged screw)

 فورج تونلی (Forge tunnel)

فورج استیل نگیر (Do not forge steel)

فورج تنگستن کارباید (Forged tungsten carbide)

فورج استیل نگیر (Do not forge steel)

فورج تنگستن کارباید (Forged tungsten carbide)

فورج (شرکت ایران پتک) Forge (Iran Patch Co)

فورج مهره (Forge bead)

فورج قطعه 11 میلی متری، خروجی 3 ثانیه (Forged piece 11 mm, output 3 seconds)

فورج تونلی قطعه (Forge tunnel piece)

فورج کلاهک (Forging Cap)

فورج کلاهک (Forging cap)

فورج کلاهک (Forging cap)

 فورج کلاهک (Forging cap)

فورج صفحه ای با MF (ریزان فلز مشهد)Forged page with mf (metal planners Mashhad) 

فورج کلاهک (Forging cap)

کوره فورج تونلی قطر60mm طول 15 سانتیمتر (Forging furnace tunnel with a diameter 60mm to the length 15cm)

کوره فورج تسمه اهنی در 1 ثانیه (Forging furnace iron belt within 1 second)

کوره فورج قطر 35 میلیمتر/ طول 50 سانتیمتر (Forging furnace diameter 35mm / 50cm length)

کوره فورج قطر 35 میلیمتر/ طول 50 سانتیمتر (Forging furnace diameter 35mm / 50cm length)

کوره فورج کرپی قطر35 میلیمتر طول 50 سانتیمتر (Krpy forging a diameter of 35 mm, length 50 cm)

 کوره فورج صفحه ای (Forging furnaces page)

 کوره فورج کرپی تا قطر 45 میلیمتر (Krpy forging furnace has a diameter of 45 mm)

 کوره فورج تونلي، قطر 35 میلیمتر (Forging furnace tunnel, diameter 35 mm)

 کوره فورج تونلي، قطر 65 میلیمتر (Forging furnace tunnel, diameter 65 mm)

 کوره فورج مهره (Forging furnace nut)

 فورج مهره سنگين (Forged heavy nut)

 فورج استيل چاقو (Forged steel knife)

 فورج پیچ (Forged bolt)

 فورج پولوس (Forged Paul)

 فورج پيچ تراورس (Forged pitch Traverses)

 فورج مهره (Forged Bolts)

 کوره تونلي بخ قطر 50 میلیمتر (diameter tunnel kiln sector 50mm)

 توليد مهره (Bead production)

 دنده پيچ تراورس (Traversing gear screw)

 سی ان جی (CNG)

فورج (forge)

فورج با قطر 70 میلیمتر (Forging Diameter 70 mm)

 فورج با قطر 35 میلیمتر (Forging Diameter 35 mm)

فیلم محصولات

کانال کنتــــرل سوئیچ در آپارات
http://www.aparat.com/controlswitch.co

 جهت نمایش ویدئو نمونه محصولات، لطفاً بر روی دکمه مربوطه کلیک کنید...

 

سختکاری

 سختکاری دنده (ترمز دستی) Gear Hardening (manual brake)

 سختکاری شفت تُرچ انبار خودرو (Hardness Tire Shaft Car Warehouse)

 سختکاری شفت شفت میل راهنما قالب (Induction Furnace Heavy Duty Mine Shaft Support Mold)

 سختکاری شفت تُرچ انبار خودرو (Hardness Tire Shaft Car Warehouse)

 سختکاری میل راهنما کفشک قالب (Hardness of the rod)

 سختکاری شفت (فرکانس بالا) Shaft hardness (high frequency)

سختکاري پولوس (شرکت بهران موتور)Pulus Induction Hardening (Behran Motor Company)

سختکاری غلطک نبرد قطر 650میلیمتر(Hardness of the roller bearings diameter 650 mm)

 سختکاری دنده (ترمز دستی) Gear Hardening (manual brake)

سختکاری مرغک hf شرکت تام ایران خودرو (Hardening Tombstone hf Tam Iran Khodro co)

سختکاری تابشی (Radiating hardness)

سختکاری مرغک hf شرکت تام ایران خودرو (Hardening Tombstone hf Tam Iran Khodro co)

سختکاری فرکانس بالا (High frequency hardness)

کویل داخل زن سختکاری (Internal hard coil)

سختکاری دنده فلایویل (Felailvil Gear Hard Furnace)

سختکاری آچار شلاقی (Strength of the wrench)

سختکاری دنده تایم (Timing gear hardening)

سختکاری دنده تایم (Timing gear hardening)

سختکاری آچار شلاقی (Strength of the wrench)

سختکاری شفت (Shaft hardening)

سختکاری شفت (Shaft hardening)

سختکاری چاقو (Hardening Knife)

سختکاری چاقو (Hardening knife)

کوره سختکاری دنده فلایویل (Felailvil Gear Hard Furnace)

میز ایندکس جهت عملیات فورج و سختکاری (نمایشگاه صنعت تهران 96)

سختکاری آچار شلاقی (Strength of the wrench)

سختکاری لبه تیغه گیوتین (Guillotine Edge Hardness)

سختکاری شفت به صورت افقی (Shaft hardening horizontally)

سختکاری چرخ دنده (Gear hardening)

سختکاری کویل تابشی (Radiating coil hardness)

سختکاری دنده فلایویل (Hardening Flywheel gear)

سختکاری داخل زنی 

سختکاری با قطر 600 میلیمتر (600mm diameter hardness)

سختکاری با اچ اف (Hardening with HF)

سختکاری افقی دنده شانه ای جعبه فرمان پژو (Horizontal hardened shoulder gear steering boxes Peugeot)

سختکاری دنده شانه ای جعبه فرمان (Hardened shoulder gear steering box with MF)

سختکاری با اچ اف (Hardening with HF)

سختکاری القایی توپی پژو (Induction hardening hub for Peugeot)

سختکاری القایی پلوس دوتایی همزمان (Simultaneous Dual Induction hardened shaft)

سختکاري چاقو (Hardening furnaces knife)

سختکاري شفت گير بکس (Hardening furnace shaft gearbox)

سختکاري دنده فلاي ويل پژو (Peugeot flywheel gear hardening furnace)

سختکاری (Hard work)

سختکاری دنده فلایویل توسط فرکانس بالا (Flywheel gear hardened by hf)

سختکاری با MF (شرکت سایپا پولوس) Hardening with MF (Saipa Paul)

سختکاری دنده کبریتی توسط فرکانس بالا (Ribbed hardened gear by HF)

سختکاری شفت (محور) Harding shaft

سختکاری (Hardening)

سختکاری (Hardening)