مشتــریان
رزومه ی مختصری ازبرخی از مشتریان سال 97 کنترل سوئیچ

(لازم به ذکر است که در این رزومه فقط به صورت کلی به برخی از عملکردهای کنترل سوئیچ اشاره شده است)

شرکت فورجينگ | دستگاه کوره القايي 300kw| عمليات فورمينگ لوله

شرکت خیرات الزاب | 4 دستگاه کوره القایی 50kw | عملیات فورجینگ 

شرکت صنايع دستي رضايي | دستگاه کوره القايي 250kg| عمليات ذوب مس

شرکت هايکو | دستگاه کوره القايي 160kw| عمليات سختکاري

شرکت ماشين کاران اراک | دستگاه کوره القايي 120kw| عمليات فورجينگ تونلي

شرکت قطعات محوري خراسان | اُورحال دستگاه کوره القايي 160kw| عمليات سختکاري

شرکت قطعات محوري خراسان | اُورحال دستگاه کوره القايي 120kw| عمليات سختکاري

شرکت مشهد کرپي | دستگاه کوره القايي 120kw| عمليات فورجينگ

شرکت مشهد فورجينگ | دستگاه کوره القايي 120kw| عمليات فورجينگ

شرکت فورج محمودي | دستگاه کوره القايي 120kw| عمليات فورجينگ

شرکت توليدي صنعتي ساوا | دستگاه کوره القايي 120kw| عمليات آنيلينگ

شرکت ريزان فلز طوس | دستگاه کوره القايي 120kw| عمليات فورجينگ

شرکت صنعت کار درخشان خراسان | دستگاه کوره القايي 120kw| عمليات فورجينگ تونلي

شرکت بهین فولاد آتی گستردستگاه کوره القايي 80kw | عملیات فورجینگ

شرکت پارس فلز | دستگاه کوره القايي 80kw| عمليات فورجينگ

شرکت نوين مس | دستگاه کوره القايي 80kw| عمليات فورجينگ

شرکت تراکتورسازي تبريز | اُورحال دستگاه کوره القايي 40kw | عمليات سختکاري

شرکت اسکو | دستگاه کوره القايي 30kw | عمليات بريزينگ

شرکت توربو کمپرسور تک خاورميانه | دستگاه کوره القايي 10kw| عمليات سختکاري

شرکت گسترش ارتباط بهداد | دستگاه کوره القايي 7kw| عمليات بريزينگ

شرکت دانش بنيان علم گستران صنعت آرتا | دستگاه کوره القايي 1kg| عمليات ذوب استيل

کارگاه توليدي صنعتي صالح | دستگاه کوره القايي 15kw تک فاز| عمليات بريزينگ

کارگاه توليدي صنعتي فولادگر | دستگاه کوره القايي 120kw| عمليات سختکاري

کارگاه توليدي صنعتي عابدي | دستگاه کوره القايي 120kw| عمليات فورجينگ

کارگاه توليدي صنعتي نجاتي | دستگاه کوره القايي 120kw| عمليات فورجينگ

کارگاه توليدي صنعتي شکري | دستگاه کوره القايي 120kw| عمليات فورجينگ

کارگاه توليدي صنعتي ميرزايي | دستگاه کوره القايي 15kw تک فاز | عمليات بريزينگ

کارگاه توليدي صنعتي نقي زاده | دستگاه کوره القايي 80kw|عمليات آنيلينگ

کارگاه توليدي صنعتي رموک | دستگاه کوره القايي 80kw| عمليات فورجينگ

کارگاه توليدي صنعتي نجاتي | دستگاه کوره القايي 80kw| عمليات فورجينگ

کارگاه توليدي صنعتي فتحي | دستگاه کوره القايي 50kw| عمليات فورجينگ

کارگاه توليدي صنعتي مرتضي | دستگاه کوره القايي 30kw| عمليات فورجينگ

کارگاه توليدي صنعتي لواساني | دستگاه کوره القايي 30kw| عمليات بريزينگ

کارگاه توليدي صنعتي باقري | دستگاه کوره القايي 30kw| عمليات فورجينگ

کارگاه توليدي صنعتي کريمي | دستگاه کوره القايي 20kw| عمليات بريزينگ

کارگاه توليدي صنعتي جارچي | دستگاه کوره القايي 20kw| عمليات بريزينگ

کارگاه توليدي صنعتي علميه | دستگاه کوره القايي 20kw | عمليات بريزينگ

کارگاه تولیدی صنعتی سراج | دستگاه کوره القایی 120kw | عملیات فورجینگ

کارگاه تولیدی صنعتی بیرامی | دستگاه کوره القایی 20kw, 80Khz | عملیات فورجینگ

کارگاه توليدي صنعتي سلوکی | دستگاه کوره القايي 120kw | عمليات فورجینگ

کارگاه توليدي صنعتي طهماسبی| دستگاه کوره القايي 80kw | عمليات فورجینگ

کارگاه توليدي صنعتي عباسی| دستگاه کوره القايي 80kw | عمليات فورجینگ

کارگاه توليدي صنعتي محمدي | دستگاه کوره القايي 7kw| عمليات بريزينگ

 


 

رزومه ی مختصری ازبرخی از مشتریان گذشته ی کنترل سوئیچ

(لازم به ذکر است که در این رزومه فقط به صورت کلی به برخی از عملکردهای کنترل سوئیچ اشاره شده است) 

مشتریان سال 96 شرکت کنترل سوئیچ:

* شرکت ایران پتک | کوره القایی فورج 80kw | دو دستگاه

* شرکت قطعات محوری خراسان | کوره القایی 160kw سختکاری | دو دستگاه

* شرکت تولیدی تحقیقاتی ایکاد | کوره القایی 120kw | یک دستگاه

* شرکت رول محور سامان | کوره القایی 100kw فورج | یک دستگاه

* شرکت کیمیا افراز زاگرس | کوره القایی فورج 35kw | یک دستگاه

* شرکت هدایت دقیق سامانه | کوره القایی 80kw سختکاری مدیوم فرکانس

* شرکت کارنیک | کوره القایی 80kw | یک دستگاه

* دانشگاه صنعتی اراک | کوره القایی 7kw تک فاز | یک دستگاه

* شرکت معین صنعت | کوره القایی 80kw فورج | یک دستگاه

* شرکت یدک قالب ساز زنجان | کوره القایی 80kw سختکاری | یک دستگاه

* شرکت طراحی مهندسی کلاهی | کوره القایی فورج 50kw | دو دستگاه

* شرکت مهندسی کارنیک | کوره القایی فورج 80kw | یک دستگاه

* تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی نوروزی | کوره القایی فورمینگ 80kw | یک دستگاه

* شرکت شیمیایی ماه آفرین تهران | کوره القایی ذوب 10kg | یک دستگاه

* تولیدی برادران فتحی | کوره القایی فورج استیل 80kw | یک دستگاه

* تولیدی طباطبایی | کوره القایی فورج 30kw | یک دستگاه

* تولیدی علی محمدی | کوره القایی فورج 120kw | یک دستگاه

* تولیدی جهان اشرفی | کوره القایی فورج 120kw | یک دستگاه

* تولیدی اسدزاده | کوره القایی فورج 80kw | یک دستگاه

* تولیدی پیرعلی | کوره القایی فورج 7kw | یک دستگاه

* تولیدی ریاضی | کوره القایی فورج 20kw | یک دستگاه

* تولیدی فقانی | کوره القایی فورج 7kw | یک دستگاه

* تولیدی تاتلاری | کوره القایی فورج 50kw | یک دستگاه

* تولیدی شیردل | کوره القایی ذوب 5kg | یک دستگاه

* تولیدی مهری | کوره القایی بریزینگ 30kw | دو دستگاه

* تولیدی گازران | کوره القایی بریزینگ تک فاز | یک دستگاه

* تولیدی قربانپور | کوره القایی 80kw فورج | یک دستگاه

* تولیدی مومن زاد | کوره القایی 30kw ترانزیستوری | یک دستگاه

* تولیدی غفاری | کوره القایی 50kw | یک دستگاه

* تولیدی افتخاری | کوره القایی ذوب 10kg | یک دستگاه

* تولیدی افشار | کوره القایی 160kw فورج | یک دستگاه

* تولیدی یغمایی پور | کوره القایی 120kw | یک دستگاه

* تولیدی نجمی | کوره القایی 50kw فورج | یک دستگاه

* تولیدی سیفی | کوره القایی 120kw فورج | یک دستگاه


 

 

عملیات بریزینگ (Operation Bryzyng)

شرکت

تعداد دستگاه
سال ساخت  توان دستگاه(Kw)
 بوتان 15
1380 15
 دیسک پل 3
1384
30
آذر کنترل   3
1391
 30
 گاز کنترل  3
 1391  30
 فرا ساز جریان 1
 1386  50
 ایمن ساز شعله  3
 1390  30
 پلاتین پارسیان  2
 1389  50
 فدک  1
 1387  30
الماس صنعت خراسان   1
1393 80
آذر کار خراسان   1
 1386 50

تولیدی محسنی

1 1392 50
پارس کنترل 3 1392 30
آریا سپند 1 1393 35
ایران نقره مهر 1 1393 50
آشوری 1 1393 35
پارت تلبان کیمیا 1 1393 35
قطعات خودرو حسینی 1 1394 30
آشوری 1 1394 30
تولیدی حسینی 2 1394 30

 

 

 

فورجینگ (Forging)
شرکت تعداد دستگاه سال ساخت  توان دستگاه(Kw)
پارت سازی مشهد 1
 1393  120
 c.b.g 2
 1385  250
 کرپی سازان مشهد 1
 1395  120
 پرلیت (سپاه)
3
 1394  120
 ریزان فلز طوس 3
 1393  120
 اطلس پیچ 4
1385  120
 مدد رویان 2
 1391  120
 ایران توحید 4
 1391  160
 کیان پیچ 1
 1395  120
  قطعات جلو بندی لاهیجا ن 2
 1393  50-200
 فولاد کوبان تبریز 1
 1392  250
  زندان شهید لاجوردی 1
 1395   250
 صنایع استیل ایران 1
 1395    50
 فورج کاسپین 1
 1393   120
 پرس نیرو 1
 1391  80
 پارت تابان کیمیا 1
 1393  80
 ماه صنعت فلز 2
 1387  120
 فرم تراش 1
 1392  80
 راد پیچ 2
 1394  50
 ابزار سازان صنعتی طوبا 1
 1395  50
 پیک افروز غرب  1  1392  120
 پیوند فلز  1  1392  200
  اسپادانا پیچ  1  1393  80
  ارس زنجان 2
 1388  120-80
 مادسا  1  1392  120
 کارکیا صنعت  1  1392  80
 دیاکو  1  1392  120
 ایران پالاد  1  1394  160
 انرژی صنعت  1  1389  50
  ایران دنده 1   1390  120
  اتحاد فورج 1   1392

100

  آلدا 1   1393  120
  کیمیا افزار زاگر 1
 1394  30
قریشی 1 1392 50
لشکری 1 1393 120
نیک سیرت 1 1394 120
پور حسنی 1 1394 120
k.s.p 2 1394 50
فورح زینعلی 1 1395 50

 

 

 

عملیات حرارتی (Heat treatment)

شرکت   تعداد دستگاه  سال ساخت   توان دستگاه(Kw)
قطعات محوری خراسان(ایران خودرو) 4
 1393  160
قطعه سازی خواجه یزد   1  1392 120
گروه مهندسی و طراحی کلاهی تبریز
 4  1391 50-120-160-200
نصیر ماشین گلپایگان (سایپا)
3
 1380 120-160-120
سازان سمنان   2  1384 30
رباط ماشین   2 1392
50-120
تریلر سازی وحدت   1 1392
 300
قالب ایران  2
1388
50-120
چاقو سازی زنجان   1

 1393

120
فن ور  2 1386
50
مهر آذین  1 1385
120
ارس زنجان   2 1382
 50-120
سیار نیرو صنعت  1 1394
50
علم و صنعت پویا  1 1393
50
آذرخش امید   3 1382
30-50-80
تراکتور سازی تبریز  1 1394
50
چاقو سازی چراغی   1 1394
50
آذرنگ پولاد  1 1385
 120
آذرین البرز قزوین   1 1391
120
محور سازان 1
1392
80
هایکو  1  1391 120
k.s.p  1
 1388 120
گرما فلز 1
1388
 120
ماشین سازی کرمی 1
1386
200
رهیافت صنعت تبریز 2
1391
30
اتحاد مثلث   1 1387
30
نگار کاوش آسیا  1
 1385 120
طراحی و تولیدی جلال 1 1393 200
قطعات محوری خراسان(ایران خودرو) 2 1395 120
پارت سازان 1 1395 120
بهران موتور گلپایگان 2 1395 200
پارس کرجی صنعت 1 1395 80
رباط مانسین 1 1395 50

 

 

 

 

فورمینگ (Forming)

شرکت
 تعداد دستگاه  سال ساخت   توان دستگاه(Kw)
لوله گستر اسفراین 1 1393 80
پرلیت 1 1394 120
کوشاوران اراک
1 1394 50

 

 

 

عملیات تمپر (Tempering operations)

 شرکت  تعداد دستگاه  سال ساخت   توان دستگاه(Kw)
بلبرینگ اسکویی 1 1393 50
صنایع دفاع
1 1395 7

 

 

 

خط جوش لوله پروفیل (Steel pipe welding line)

 شرکت  تعداد دستگاه  سال ساخت   توان دستگاه(Kw)
پروفیل اسدی 1 1394 200

 

 

 

آنیلینگ (Aniling)

شرکت
 تعداد دستگاه  سال ساخت   توان دستگاه(Kw)
مهبا 1 1392 65
کیمیا افراز زاگرس 1 1395 35
مهر آذین
1 1395 7