مشتــریان

رزومه ی مختصری ازبرخی از مشتریان گذشته ی کنترل سوئیچ

(لازم به ذکر است که در این رزومه فقط به صورت کلی به برخی از عملکردهای کنترل سوئیچ اشاره شده است)


 

مشتریان سال 96 شرکت کنترل سوئیچ:

* شرکت ایران پتک | کوره القایی فورج 80kw | دو دستگاه

* شرکت قطعات محوری خراسان | کوره القایی 160kw سختکاری | دو دستگاه

* شرکت تولیدی تحقیقاتی ایکاد | کوره القایی 120kw | یک دستگاه

* شرکت رول محور سامان | کوره القایی 100kw فورج | یک دستگاه

* شرکت کیمیا افراز زاگرس | کوره القایی فورج 35kw | یک دستگاه

* شرکت هدایت دقیق سامانه | کوره القایی 80kw سختکاری مدیوم فرکانس

* شرکت کارنیک | کوره القایی 80kw | یک دستگاه

* دانشگاه صنعتی اراک | کوره القایی 7kw تک فاز | یک دستگاه

* شرکت معین صنعت | کوره القایی 80kw فورج | یک دستگاه

* شرکت یدک قالب ساز زنجان | کوره القایی 80kw سختکاری | یک دستگاه

* شرکت طراحی مهندسی کلاهی | کوره القایی فورج 50kw | دو دستگاه

* شرکت مهندسی کارنیک | کوره القایی فورج 80kw | یک دستگاه

* تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی نوروزی | کوره القایی فورمینگ 80kw | یک دستگاه

* شرکت شیمیایی ماه آفرین تهران | کوره القایی ذوب 10kg | یک دستگاه

* تولیدی برادران فتحی | کوره القایی فورج استیل 80kw | یک دستگاه

* تولیدی طباطبایی | کوره القایی فورج 30kw | یک دستگاه

* تولیدی علی محمدی | کوره القایی فورج 120kw | یک دستگاه

* تولیدی جهان اشرفی | کوره القایی فورج 120kw | یک دستگاه

* تولیدی اسدزاده | کوره القایی فورج 80kw | یک دستگاه

* تولیدی پیرعلی | کوره القایی فورج 7kw | یک دستگاه

* تولیدی ریاضی | کوره القایی فورج 20kw | یک دستگاه

* تولیدی فقانی | کوره القایی فورج 7kw | یک دستگاه

* تولیدی تاتلاری | کوره القایی فورج 50kw | یک دستگاه

* تولیدی شیردل | کوره القایی ذوب 5kg | یک دستگاه

* تولیدی مهری | کوره القایی بریزینگ 30kw | دو دستگاه

* تولیدی گازران | کوره القایی بریزینگ تک فاز | یک دستگاه

* تولیدی قربانپور | کوره القایی 80kw فورج | یک دستگاه

* تولیدی مومن زاد | کوره القایی 30kw ترانزیستوری | یک دستگاه

* تولیدی غفاری | کوره القایی 50kw | یک دستگاه

* تولیدی افتخاری | کوره القایی ذوب 10kg | یک دستگاه

* تولیدی افشار | کوره القایی 160kw فورج | یک دستگاه

* تولیدی یغمایی پور | کوره القایی 120kw | یک دستگاه

* تولیدی نجمی | کوره القایی 50kw فورج | یک دستگاه

* تولیدی سیفی | کوره القایی 120kw فورج | یک دستگاه


 

 

عملیات بریزینگ (Operation Bryzyng)

شرکت

تعداد دستگاه
سال ساخت  توان دستگاه(Kw)
 بوتان 15
1380 15
 دیسک پل 3
1384
30
آذر کنترل   3
1391
 30
 گاز کنترل  3
 1391  30
 فرا ساز جریان 1
 1386  50
 ایمن ساز شعله  3
 1390  30
 پلاتین پارسیان  2
 1389  50
 فدک  1
 1387  30
الماس صنعت خراسان   1
1393 80
آذر کار خراسان   1
 1386 50

تولیدی محسنی

1 1392 50
پارس کنترل 3 1392 30
آریا سپند 1 1393 35
ایران نقره مهر 1 1393 50
آشوری 1 1393 35
پارت تلبان کیمیا 1 1393 35
قطعات خودرو حسینی 1 1394 30
آشوری 1 1394 30
تولیدی حسینی 2 1394 30

 

 

 

فورجینگ (Forging)
شرکت تعداد دستگاه سال ساخت  توان دستگاه(Kw)
پارت سازی مشهد 1
 1393  120
 c.b.g 2
 1385  250
 کرپی سازان مشهد 1
 1395  120
 پرلیت (سپاه)
3
 1394  120
 ریزان فلز طوس 3
 1393  120
 اطلس پیچ 4
1385  120
 مدد رویان 2
 1391  120
 ایران توحید 4
 1391  160
 کیان پیچ 1
 1395  120
  قطعات جلو بندی لاهیجا ن 2
 1393  50-200
 فولاد کوبان تبریز 1
 1392  250
  زندان شهید لاجوردی 1
 1395   250
 صنایع استیل ایران 1
 1395    50
 فورج کاسپین 1
 1393   120
 پرس نیرو 1
 1391  80
 پارت تابان کیمیا 1
 1393  80
 ماه صنعت فلز 2
 1387  120
 فرم تراش 1
 1392  80
 راد پیچ 2
 1394  50
 ابزار سازان صنعتی طوبا 1
 1395  50
 پیک افروز غرب  1  1392  120
 پیوند فلز  1  1392  200
  اسپادانا پیچ  1  1393  80
  ارس زنجان 2
 1388  120-80
 مادسا  1  1392  120
 کارکیا صنعت  1  1392  80
 دیاکو  1  1392  120
 ایران پالاد  1  1394  160
 انرژی صنعت  1  1389  50
  ایران دنده 1   1390  120
  اتحاد فورج 1   1392

100

  آلدا 1   1393  120
  کیمیا افزار زاگر 1
 1394  30
قریشی 1 1392 50
لشکری 1 1393 120
نیک سیرت 1 1394 120
پور حسنی 1 1394 120
k.s.p 2 1394 50
فورح زینعلی 1 1395 50

 

 

 

عملیات حرارتی (Heat treatment)

شرکت   تعداد دستگاه  سال ساخت   توان دستگاه(Kw)
قطعات محوری خراسان(ایران خودرو) 4
 1393  160
قطعه سازی خواجه یزد   1  1392 120
گروه مهندسی و طراحی کلاهی تبریز
 4  1391 50-120-160-200
نصیر ماشین گلپایگان (سایپا)
3
 1380 120-160-120
سازان سمنان   2  1384 30
رباط ماشین   2 1392
50-120
تریلر سازی وحدت   1 1392
 300
قالب ایران  2
1388
50-120
چاقو سازی زنجان   1

 1393

120
فن ور  2 1386
50
مهر آذین  1 1385
120
ارس زنجان   2 1382
 50-120
سیار نیرو صنعت  1 1394
50
علم و صنعت پویا  1 1393
50
آذرخش امید   3 1382
30-50-80
تراکتور سازی تبریز  1 1394
50
چاقو سازی چراغی   1 1394
50
آذرنگ پولاد  1 1385
 120
آذرین البرز قزوین   1 1391
120
محور سازان 1
1392
80
هایکو  1  1391 120
k.s.p  1
 1388 120
گرما فلز 1
1388
 120
ماشین سازی کرمی 1
1386
200
رهیافت صنعت تبریز 2
1391
30
اتحاد مثلث   1 1387
30
نگار کاوش آسیا  1
 1385 120
طراحی و تولیدی جلال 1 1393 200
قطعات محوری خراسان(ایران خودرو) 2 1395 120
پارت سازان 1 1395 120
بهران موتور گلپایگان 2 1395 200
پارس کرجی صنعت 1 1395 80
رباط مانسین 1 1395 50

 

 

 

 

فورمینگ (Forming)

شرکت
 تعداد دستگاه  سال ساخت   توان دستگاه(Kw)
لوله گستر اسفراین 1 1393 80
پرلیت 1 1394 120
کوشاوران اراک
1 1394 50

 

 

 

عملیات تمپر (Tempering operations)

 شرکت  تعداد دستگاه  سال ساخت   توان دستگاه(Kw)
بلبرینگ اسکویی 1 1393 50
صنایع دفاع
1 1395 7

 

 

 

خط جوش لوله پروفیل (Steel pipe welding line)

 شرکت  تعداد دستگاه  سال ساخت   توان دستگاه(Kw)
پروفیل اسدی 1 1394 200

 

 

 

آنیلینگ (Aniling)

شرکت
 تعداد دستگاه  سال ساخت   توان دستگاه(Kw)
مهبا 1 1392 65
کیمیا افراز زاگرس 1 1395 35
مهر آذین
1 1395 7